📘 کتاب آبی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب آبی
Twitterکتاب آبی
Unicodeکتاب آبی
مترادفآبی،‏ آبی، کتاب، و کتاب
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

کتاب آبی اموجی
emoji unicode معنی
📘 1F4D8 کتاب آبی