📄 صفحهٔ روبه‌بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصفحه رو به بالا
Twitterصفحه رو به بالا
Unicodeصفحهٔ روبه‌بالا
مترادفسند،‏ سند، صفحه، و صفحه
دستهObjects | کاغذ کتاب

تصاویر

صفحهٔ روبه‌بالا اموجی
emoji unicode معنی
📄 1F4C4 صفحهٔ روبه‌بالا