🔖 نشان‌گذار کتاب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنشانک
Twitterنشانک
Unicodeنشان‌گذار کتاب
مترادفنشانه، علامت،‏ چوب‌الف، و چوق‌الف
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

نشان‌گذار کتاب اموجی
emoji unicode معنی
🔖 1F516 نشان‌گذار کتاب