📚 چند کتاب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکتاب‌ها
Twitterکتاب‌ها
Unicodeچند کتاب
مترادفکتاب و کتاب، کتاب‌ها
دستهObjects | کاغذ کتاب
برچسبکتاب emoji

تصاویر

چند کتاب اموجی
emoji unicode معنی
📚 1F4DA چند کتاب