🍚 برنج پخته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبرنج پخته شده
Twitterبرنج پخته
Unicodeبرنج پخته
مترادفبرنج،‏ پخته، و پخته، برنج
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای آسیایی

تصاویر

برنج پخته اموجی
emoji unicode معنی
🍚 1F35A برنج پخته