🍛 برنج با کاری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکاری و برنج
Twitterکاری و برنج
Unicodeبرنج با کاری
مترادفبرنج،‏ کاری، و کاری، برنج
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای آسیایی

تصاویر

برنج با کاری اموجی
emoji unicode معنی
🍛 1F35B برنج با کاری