🍠 سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسیب‌زمینی شیرین برشته
Twitterسیب‌زمینی کبابی
Unicodeسیب‌زمینی شیرین کباب‌شده
مترادفسیب زمینی شیرین،‏ سیب‌زمینی،‏ سیب‌زمینی شیرین،‏ سیب‌زمینی، کبابی، شیرین، و کبابی
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای آسیایی

تصاویر

سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده اموجی
emoji unicode معنی
🍠 1F360 سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده