🍤 میگو سوخاری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمیگو سوخاری
Twitterمیگو سوخاری
Unicodeمیگو سوخاری
مترادفتمپورا،‏ سرخ‌شده،‏ سرخ‌کرده، میگو، میگو، تمپورا،‏ شاه میگو، و میگو
دستهخوراکی و نوشیدنی | غذای آسیایی

تصاویر

میگو سوخاری اموجی
emoji unicode معنی
🍤 1F364 میگو سوخاری