😿 گربهٔ گریان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گربه گریان
Twitterصورتک گربه گریان
Unicodeگربهٔ گریان
مترادفاشک،‏ صورت،‏ ناراحت،‏ گربه،‏ گربه، گریه، صورتک، غمگین، اشک، و گریه
دستهSmileys & People | صورت گربه ای
برچسبایموجی گربه | گریه ایموجی

تصاویر

گربهٔ گریان اموجی
emoji unicode معنی
😿 1F63F گربهٔ گریان