😺 گربهٔ خندان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گربه خندان با دهان باز
Twitterچهره ای با لبخند گربه ای و دهان باز
Unicodeگربهٔ خندان
مترادفباز،‏ خنده،‏ دهان،‏ صورت،‏ گربه،‏ گربه خندان، و گربه، صورتک، دهان، باز، خنده
دستهSmileys & People | صورت گربه ای
برچسبایموجی گربه | شکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

گربهٔ خندان اموجی
emoji unicode معنی
😺 1F63A گربهٔ خندان