😹 گربهٔ خندان با اشک شوق

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گربه با اشک خوشحالی
Twitterچهره گربه با اشک ذوق
Unicodeگربهٔ خندان با اشک شوق
مترادفاشک،‏ اشک شوق،‏ شادی،‏ صورت،‏ گربه، و گربه، صورتک، شوق، اشک
دستهSmileys & People | صورت گربه ای
برچسبایموجی گربه | گریه ایموجی | شکلک های مبارک | ایموجی خنده

تصاویر

گربهٔ خندان با اشک شوق اموجی
emoji unicode معنی
😹 1F639 گربهٔ خندان با اشک شوق