😽 گربه و بوسهٔ خجالتی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گربه بوسه‌زن با چشمان بسته
Twitterچهره گربه بوس کننده با چشمهای بسته
Unicodeگربه و بوسهٔ خجالتی
مترادفبوسه،‏ صورت،‏ چشم،‏ گربه، و گربه، چشم، صورتک، بوسه
دستهSmileys & People | صورت گربه ای
برچسبایموجی گربه

تصاویر

گربه و بوسهٔ خجالتی اموجی
emoji unicode معنی
😽 1F63D گربه و بوسهٔ خجالتی