🔦 چراغ‌قوه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleچراغ قوه
Twitterچراغ‌قوه برقی
Unicodeچراغ‌قوه
مترادفابزار،‏ الکتریسیته،‏ برقی، چراغ‌قوه، روشن، ابزار، چراغ‌قوه، و نور
دستهObjects | نور و فیلم

تصاویر

چراغ‌قوه اموجی
emoji unicode معنی
🔦 1F526 چراغ‌قوه