🎥 دوربین سینمایی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوربین فیلم
Twitterدوربین فیلم
Unicodeدوربین سینمایی
مترادفدوربین،‏ سینما،‏ فعالیت، دوربین، سینما، سرگرمی، فیلم، و فیلم
دستهObjects | نور و فیلم
برچسبشکلک های عکس | ایموجی فیلم

تصاویر

دوربین سینمایی اموجی
emoji unicode معنی
🎥 1F3A5 دوربین سینمایی