🏮 فانوس کاغذی قرمز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleفانوس ژاپنی
Twitterفانوس ایزاکایا
Unicodeفانوس کاغذی قرمز
مترادفبالن کاغذی قرمز، میله، ژاپنی، بالن، نور، قرمز،‏ فانوس،‏ قرمز،‏ میخانه، و می‌فروشی
دستهObjects | نور و فیلم
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

فانوس کاغذی قرمز اموجی
emoji unicode معنی
🏮 1F3EE فانوس کاغذی قرمز