✖️ ضرب کردن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت ضرب بزرگ
Twitterعلامت ضرب پررنگ x
Unicodeضرب کردن
مترادفx،‏ ×،‏ انصراف، ضرب، ضرب کردن، x،‏ علامت،‏ علامت ضرب، و لغو
دستهSymbols | ریاضی
برچسبایموجی شماره | ایموجی علامت X

تصاویر

ضرب کردن اموجی
emoji unicode معنی
✖️ 2716 FE0F ضرب کردن
2716 (*)
* ایموجی غیر استاندارد