➗ تقسیم کردن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت تقسیم بزرگ
Twitterنشانه تقسیم پررنگ
Unicodeتقسیم کردن
مترادف÷،‏ تقسیم،‏ تقسیم، ریاضی،‏ ریاضی، و علامت
دستهSymbols | ریاضی
برچسبایموجی شماره

تصاویر

تقسیم کردن اموجی
emoji unicode معنی
2797 تقسیم کردن