🫳 کف دست به پایین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست با کف رو به پایین
Unicodeکف دست به پایین
مترادفانداختن،‏ رد کردن،رها کردن،راندن،‏ مرخص کردن، و کیش کردن
دستهSmileys & People | انگشتان باز می شود
برچسبشکلک های دست

تصاویر

کف دست به پایین اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🫳 1FAF3 کف دست به پایین 🫳🏻 🫳🏼 🫳🏽 🫳🏾 🫳🏿