🫴 کف دست به بالا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست با کف رو به بالا
Unicodeکف دست به بالا
مترادفبا اشاره صدا زدن،گرفتن،آمدن،پیشنهاد دادن،‏ بیا،‏ تعارف،‏ فراخواندن، و گرفتن
دستهSmileys & People | انگشتان باز می شود
برچسبشکلک های دست

تصاویر

کف دست به بالا اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🫴 1FAF4 کف دست به بالا 🫴🏻 🫴🏼 🫴🏽 🫴🏾 🫴🏿