👋 تکان دادن دست

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت دست درحال خداحافظی
Twitterدست تکان دادن
Unicodeتکان دادن دست
مترادفبدن،‏ بدن، دست، تکان دادن، تکان، سلام، درود،‏ تکان دادن،‏ دست، و موج
دستهSmileys & People | انگشتان باز می شود
برچسبشکلک های دست

تصاویر

تکان دادن دست اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👋 1F44B تکان دادن دست 👋🏻 👋🏼 👋🏽 👋🏾 👋🏿