💈 چراغ سلمانی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleچرخه آرایشگری
Twitterقطب باربر
Unicodeچراغ سلمانی
مترادفآرایشگر،‏ سلمانی،‏ سلمانی، کوتاه کردن مو، قطب،‏ نماد،‏ چراغ، و کوتاه کردن مو
دستهTravel & Places | مکان (دیگر)

تصاویر

چراغ سلمانی اموجی
emoji unicode معنی
💈 1F488 چراغ سلمانی