🌃 شب پرستاره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشب پرستاره
Twitterشب با ستاره‌ها
Unicodeشب پرستاره
مترادفآسمان شب،‏ ستاره،‏ شب، و شب، ستاره، هوا
دستهTravel & Places | مکان (دیگر)
برچسبنماد علامت ستاره

تصاویر

شب پرستاره اموجی
emoji unicode معنی
🌃 1F303 شب پرستاره