🌅 طلوع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleطلوع خورشید
Twitterطلوع آفتاب
Unicodeطلوع
مترادفآفتاب،‏ بامداد،‏ خورشید،‏ صبح،‏ صبح زود، و صبح، خورشید، طلوع خورشید، هوا
دستهTravel & Places | مکان (دیگر)

تصاویر

طلوع اموجی
emoji unicode معنی
🌅 1F305 طلوع