🌄 طلوع در کوهستان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleطلوع خورشید بالای کوه‌ها
Twitterطلوع آفتاب از پشت کوه‌ها
Unicodeطلوع در کوهستان
مترادفبامداد،‏ خورشید،‏ صبح،‏ صبح، کوهستان، خورشید، طلوع آفتاب، هوا،‏ طلوع،‏ کوه، و کوهستان
دستهTravel & Places | مکان (دیگر)

تصاویر

طلوع در کوهستان اموجی
emoji unicode معنی
🌄 1F304 طلوع در کوهستان