🌆 نمای شهر هنگام غروب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمنظره شهر هنگام غروب
Twitterنمای شهر موقع گرگ و میش
Unicodeنمای شهر هنگام غروب
مترادفخورشید،‏ ساختمان، شهر، گرگ‌ومیش، شب، چشم‌انداز، خورشید، غروب خورشید، هوا،‏ شهر،‏ عصر،‏ غروب،‏ منظره، و چشم‌انداز
دستهTravel & Places | مکان (دیگر)

تصاویر

نمای شهر هنگام غروب اموجی
emoji unicode معنی
🌆 1F306 نمای شهر هنگام غروب