🧃 پاکت نوشیدنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterجعبه نوشیدنی
Unicodeپاکت نوشیدنی
مترادفآب‌میوه، آشامیدنی، جعبه، نوشیدنی، نی و پاکت آب‌میوه
دستهخوراکی و نوشیدنی | نوشیدنی

تصاویر

پاکت نوشیدنی اموجی
emoji unicode معنی
🧃 1F9C3 پاکت نوشیدنی