🍹 نوشیدنی استوایی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنوشیدنی استوایی
Twitterنوشیدنی گرمسیری
Unicodeنوشیدنی استوایی
مترادفاستوایی،‏ بار،‏ بار، نوشیدنی، گرمسیری،‏ میخانه، و نوشیدن
دستهخوراکی و نوشیدنی | نوشیدنی
برچسبایموجی های مهمانی

تصاویر

نوشیدنی استوایی اموجی
emoji unicode معنی
🍹 1F379 نوشیدنی استوایی