🧉 ماته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterماته
Unicodeماته
مترادفنوشیدنی و نوشیدنی، ماته، بومبیلا، یربا
دستهخوراکی و نوشیدنی | نوشیدنی

تصاویر

ماته اموجی
emoji unicode معنی
🧉 1F9C9 ماته