🥃 لیوان ته‌گنبدی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterلیوان
Unicodeلیوان ته‌گنبدی
مترادفبی‌دسته،‏ جرعه،‏ شیشه،مشروب،جرعه،لیوان،ویسکی،ویسکی،بوربون،‏ قُلُپ،‏ لیوان،‏ نوشابه الکلی، و ویسکی
دستهخوراکی و نوشیدنی | نوشیدنی
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی های مهمانی

تصاویر

لیوان ته‌گنبدی اموجی
emoji unicode معنی
🥃 1F943 لیوان ته‌گنبدی