🫖 قوری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterقوری
Unicodeقوری
مترادفقوریِ‌چای،‏ نوشیدن،‏ نوشیدنی،کتری،چای،قوری،کتری، و چای
دستهخوراکی و نوشیدنی | نوشیدنی

تصاویر

قوری اموجی
emoji unicode معنی
🫖 1FAD6 قوری