🍒 گیلاس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگیلاس
Twitterگیلاس
Unicodeگیلاس
مترادفمیوه،‏ گیاه، و گیلاس، میوه، گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | میوه

تصاویر

گیلاس اموجی
emoji unicode معنی
🍒 1F352 گیلاس