🍓 توت‌فرنگی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتوت‌فرنگی
Twitterتوت فرنگی
Unicodeتوت‌فرنگی
مترادفتوت،‏ توت، میوه، گیاه، توت‌فرنگی،‏ میوه، و گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | میوه
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

توت‌فرنگی اموجی
emoji unicode معنی
🍓 1F353 توت‌فرنگی