🍅 گوجه‌فرنگی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگوجه‌ای
Twitterگوجه‌فرنگی
Unicodeگوجه‌فرنگی
مترادفسبزیجات،‏ گیاه، و گیاه، گوجه‌فرنگی، سبزی
دستهخوراکی و نوشیدنی | میوه
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

گوجه‌فرنگی اموجی
emoji unicode معنی
🍅 1F345 گوجه‌فرنگی