🍉 هندوانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleهندوانه
Twitterهندوانه
Unicodeهندوانه
مترادفمیوه،‏ میوه، گیاه، هندوانه، و گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | میوه
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

هندوانه اموجی
emoji unicode معنی
🍉 1F349 هندوانه