🍊 نارنگی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنارنگی
Twitterنارنگی
Unicodeنارنگی
مترادفمیوه،‏ میوه، پرتقال، گیاه، نارنجی،‏ نارنجی، و گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | میوه

تصاویر

نارنگی اموجی
emoji unicode معنی
🍊 1F34A نارنگی