🍫 تخته شکلات

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتخته شکلات
Twitterصفحه شکلاتی
Unicodeتخته شکلات
مترادفبار، شکلات، دسر، شیرین،‏ تکه،‏ دسر،‏ شکلات،‏ شیرین، و کاکائو
دستهخوراکی و نوشیدنی | دسر

تصاویر

تخته شکلات اموجی
emoji unicode معنی
🍫 1F36B تخته شکلات