🍩 دونات

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدونات
Twitterنان شیرینی
Unicodeدونات
مترادفدسر،‏ دسر، نان شیرینی، نان شیرینی، شیرین، و شیرین
دستهخوراکی و نوشیدنی | دسر

تصاویر

دونات اموجی
emoji unicode معنی
🍩 1F369 دونات