🍯 ظرف عسل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleظرف عسل
Twitterخمره عسل
Unicodeظرف عسل
مترادفانگبین،‏ شیرین،‏ ظرف،‏ عسل،‏ عسل، خمره عسل، خمره، شیرین، و عسلی
دستهخوراکی و نوشیدنی | دسر

تصاویر

ظرف عسل اموجی
emoji unicode معنی
🍯 1F36F ظرف عسل