🍧 یخ در بهشت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبستنی یخی
Twitterیخ تراشیده
Unicodeیخ در بهشت
مترادفدسر،‏ دسر، یخ، تراشیده، شیرین،‏ شیرین، و یخ
دستهخوراکی و نوشیدنی | دسر
برچسبایموجی صورتی

تصاویر

یخ در بهشت اموجی
emoji unicode معنی
🍧 1F367 یخ در بهشت