🍦 بستنی قیفی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبستنی نرم
Twitterبستنی قیفی
Unicodeبستنی قیفی
مترادفبستنی،‏ خامه،‏ خامه، دسر، یخ، بستنی، شیرین، شیرین،‏ دسر،‏ شیرین،‏ نرم، و یخ
دستهخوراکی و نوشیدنی | دسر

تصاویر

بستنی قیفی اموجی
emoji unicode معنی
🍦 1F366 بستنی قیفی