😑 صورت بی‌حالت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک بی‌احساس
Twitterصورتک بی‌حالت
Unicodeصورت بی‌حالت
مترادفبدون احساس،‏ بدون حالت،‏ بی‌بیان،‏ بی‌حالت،‏ بی‌حالت، صورتک، بی‌حالت، بی‌حالت،‏ صورت، و گنگ
دستهSmileys & People | بی طرف و شکاک
برچسبایموجی های خواب | تصورات رایج

تصاویر

صورت بی‌حالت اموجی
emoji unicode معنی
😑 1F611 صورت بی‌حالت