🤨 صورت با ابروی بالاداده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterصورتک با ابروی بالاداده
Unicodeصورت با ابروی بالاداده
مترادفسوءظن،‏ شک، و شکاک
دستهSmileys & People | بی طرف و شکاک
برچسبتصورات رایج

تصاویر

صورت با ابروی بالاداده اموجی
emoji unicode معنی
🤨 1F928 صورت با ابروی بالاداده