🤥 صورت دروغگو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterصورتک دروغگو
Unicodeصورت دروغگو
مترادفدروغ،‏ دروغگو،‏ دماغ دراز،‏ دماغ‌دراز،‏ صورتک، دروغ، پینوکیو، و پینوکیو
دستهSmileys & People | بی طرف و شکاک

تصاویر

صورت دروغگو اموجی
emoji unicode معنی
🤥 1F925 صورت دروغگو