😏 پوزخند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک پوزخندزن
Twitterصورتک پوزخند
Unicodeپوزخند
مترادفتمسخر،‏ صورت، و صورتک، پوزخند
دستهSmileys & People | بی طرف و شکاک
برچسبخنده دار | شکلک های مبارک | تصورات رایج

تصاویر

پوزخند اموجی
emoji unicode معنی
😏 1F60F پوزخند