😶 صورت بدون لب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک بدون دهان
Twitterصورت بدون دهان
Unicodeصورت بدون لب
مترادفآرام،‏ بی‌صدا،‏ دهان،‏ ساکت،‏ صورت، و صورتک، دهان، آرام، بی‌صدا
دستهSmileys & People | بی طرف و شکاک

تصاویر

صورت بدون لب اموجی
emoji unicode معنی
😶 1F636 صورت بدون لب