🇪🇪 پرچم استونی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم استونی
UnicodeN/A
مترادفاستونی، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم استونی اموجی
emoji unicode معنی
🇪🇪 1F1EA 1F1EA پرچم استونی