🇫🇴 پرچم جزایر فارو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر فارو
UnicodeN/A
مترادففارو، پرچم، جزیره
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر فارو اموجی
emoji unicode معنی
🇫🇴 1F1EB 1F1F4 پرچم جزایر فارو