🇬🇬 پرچم گرنزی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم گرنزی
UnicodeN/A
مترادفپرچم، گرنزی
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم گرنزی اموجی
emoji unicode معنی
🇬🇬 1F1EC 1F1EC پرچم گرنزی