🇳🇴 پرچم نروژ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم نروژ
UnicodeN/A
مترادفپرچم، نروژ، بووه، سوالبارد، بان ماین
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم نروژ اموجی
emoji unicode معنی
🇳🇴 1F1F3 1F1F4 پرچم نروژ