🇦🇽 پرچم جزایر آلند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر آلند
UnicodeN/A
مترادفآلند، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر آلند اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇽 1F1E6 1F1FD پرچم جزایر آلند